Hydrofor grundfos

Hydrofor jest niezbędny w sytuacji, gdy mieszkamy w miejscu oddalonym od najbliższej sieci wodociągowej. Zapewnia na stały dostęp do wody, która pobierana jest spod poziomu gruntu. Może być do tego celu wykorzystana stara studnia, albo też specjalnie wykonany w tym celu otwór w ziemi. Aby urządzenie pracowało poprawnie, musi być odpowiednio zamontowane i uruchomione. Przede wszystkim musimy dostarczyć zasilanie odpowiednim przewodem, tak by hydrofor Grundfos miał przez cały czas pracy odpowiednie napięcie. Jest to niezmiernie istotne z tego powodu, że w czasu rozruchu silnika elektrycznego pobierany jest bardzo wysoki prąd. Jeżeli nie będziemy mieli wystarczająco dobrego przyłącza, to dojdzie do zatrzymania pracy pompy, spalenia uzwojeń silnika, a nawet pożaru z powodu przegrzania i przepalenia przewodów.

Niezmiernie istotne jest również odpowietrzenie hydroforu, zanim rozpoczniemy korzystanie z niego. Osiąga się to poprzez zalanie urządzenia wodą przed uruchomieniem. Wyjątkiem są maszyny pracujące wewnątrz studni, które opuszczamy na dół na specjalnych linach i zanurzamy. Wtedy odpowietrzenie nie ma znaczenia, ponieważ pompa cały czas zalana jest wodą. Nie powinniśmy pozwalać na to, by hydrofor Grundfos pracował na sucho, ponieważ wtedy dojdzie do przegrzania silnika elektrycznego, albo zatarcia wirnika pompy. Elementy te są chłodzone poprzez przepływającą wodę i jeżeli tej zabraknie, całość zacznie szybko nabierać niebezpiecznej dla swojej pracy temperatury. Przede wszystkim jednak zauważymy brak wody, spowodowany tym że pompa nie będzie w stanie przetłoczyć powietrza przez rurociąg.