Jakie silniki mają samochody elektryczne?

W przyjaznym tonie: Debata we wczesnych dniach samochodu elektrycznego dotyczyła tego, czy używać prądu stałego (DC), czy prądu zmiennego (AC). W przypadku prądu stałego silnik elektryczny przekształca energię w ruch bezpośrednio, ale potrzebuje ogromnej baterii do przechowywania całej energii. Prąd zmienny jest lepszy do przechowywania, ponieważ może być przekształcony w prąd stały, a następnie z powrotem w prąd zmienny dowolną ilość razy, ale trudniej jest przekształcić energię w ruch za jego pomocą. Jednym z powodów, dla których prąd przemienny wygrał z prądem stałym był Nikola Tesla. Tesla był genialnym naukowcem, który opracował wiele wynalazków, w tym bezprzewodowe radio, lampy neonowe i technologię rentgenowską. Pracując w Westinghouse Electric i innych firmach, pomógł również w opracowaniu systemów dystrybucji energii elektrycznej AC.

Tesla nie tylko potrafił przekształcić prąd zmienny w prąd stały, aby zasilić swoje laboratorium na Manhattanie, ale mógł również przesyłać prąd przez przewody za pomocą tego procesu! Jego wynalazki pomogły stworzyć ogólnoświatowy system, który wykorzystuje prąd zmienny zamiast stałego do przesyłania energii elektrycznej.

Jest to ważne dla samochodu elektrycznego, ponieważ doprowadziło do rozwoju silnika na prąd zmienny, który był kluczowy dla uczynienia silnika elektrycznego praktycznym dla samochodów po raz pierwszy. Silnik prądu zmiennego jest tym, co sprawia, że samochód elektryczny jedzie do przodu i do tyłu poprzez odwrócenie przepływu elektronów z ujemnych do dodatnich i odwrotnie. Więcej na tuningster.pl