Instalacje odpylania

Instalacje odpylania to sposób na utrzymanie czystości i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Można ich używać w różnych zastosowaniach, np. przy obróbce drewna, metalu, a nawet w zakładach przetwórstwa spożywczego.

Instalacja odpylania składa się z 4 głównych części: kolektora, przewodów, filtra i wentylatora. Zbieracz zbiera cały pył z miejsca pracy i zatrzymuje go, aby nie wracał do miejsca pracy. Przewody łączą kolektor z filtrem, który usuwa większość kurzu z powietrza, zanim trafi ono ponownie do miejsca pracy przez kolejny zestaw przewodów prowadzących do wentylatora, który wypycha powietrze do pomieszczenia lub budynku, w którym pracujesz.

Rozwiązania tego typu są niezbędne, gdy pracujesz w miejscu, w którym pył może być niebezpieczny dla zdrowia – np. ze względu na alergeny, kurz lub drobnoustroje. Systemy odpylania są także stosowane w celu ochrony sprzętu i urządzeń przed uszkodzeniami spowodowanymi przez pył.

Systemy odpylające mogą być stacjonarne lub przenośne, w zależności od tego, ile miejsca masz do dyspozycji, aby umieścić je na stałe, lub jeśli potrzebujesz czegoś, co można łatwo przemieszczać w razie potrzeby bez konieczności wcześniejszego demontażu wszystkiego przed przeniesieniem w inne miejsce (np. gdy musisz pozbyć się starych śmieci lub gruzu z innego miejsca)

Odpylacze stacjonarne to dobre rozwiązanie, jeśli masz dużo miejsca i nie musisz ich przenosić. Są one zazwyczaj bardziej wydajne niż odpylacze przenośne, ponieważ mają większy kolektor i lepszy wentylator. Odpylacze przenośne są łatwiejsze w transporcie i mogą być ustawiane w różnych miejscach, jeśli potrzebujesz ich w kilku miejscach na raz.