Role w rodzinie uzależnionej i ich wpływ na proces leczenia

Poznanie ról w rodzinie uzależnionej – pierwszy krok do zmian

Życie w rodzinie, gdzie obecne jest uzależnienie, to nieustanne zmagania, które wpływają na pozycje poszczególnych członków. Rozpoznanie ról, które pełnione są przez rodziców oraz dzieci w rodzinie uzależnionej, to pierwszy krok do nawiązania zdrowych relacji, które sprzyjają procesowi leczenia. Najczęstszymi rolami występującymi w takim środowisku są: uzależniony, współuzależniony, bohater, buntownik, maskotka i zagubione dziecko.

Uzależniony to osoba, która ma problem z substancją lub czynnością, której nie jest w stanie kontrolować. W rzeczywistości, ona kontroluje całą rodzinę, nakreślając ich zachowania i reakcje. Reszta członków rodziny zaczyna działać na jego rzecz, często nieświadomie wchodząc w role, które pomagają utrzymać tę niezdrową dynamikę. terapia uzależnień Kraków

Rola bohatera w rodzinie uzależnionej

Bohater to ta osoba w rodzinie uzależnionej, która podejmuje odpowiedzialność za funkcjonowanie domu i rodziny, często kosztem swojego życia osobistego i emocjonalnego. Niefortunny efekt tej roli to ciężar na barkach bohatera, który może prowadzić do zmęczenia, wypalenia, a nawet własnych problemów z uzależnieniem. Z drugiej strony, poczucie odpowiedzialności bohatera może stanowić źródło siły i motywacji do zmiany, co jest kluczowe w procesie leczenia.

Bohater zapewnia złudne poczucie normalności rodziny, co może utrudnić identyfikację problemu uzależnienia. Anglicy nazywają to „elephant in the room”, czyli olbrzymi problem, który wszyscy dostrzegają, ale nikt o nim nie mówi. Rozpoznanie tej roli jest więc ważne zarówno dla samej osoby pełniącej ją, jak i dla reszty rodziny.

Wpływ roli buntownika na proces leczenia

Buntownik to ta osoba w rodzinie uzależnionej, która przyciąga większość uwagi poprzez swoje negatywne zachowanie. Często jest to młodsze dziecko, które buntuje się przeciwko sytuacji w domu. Buntownik zwraca na siebie uwagę, odciągając ją od problemu uzależnienia. W rzeczywistości, ta rola pełni funkcję maskującą – sprawia, że problem wydaje się mniej poważny, niż jest w rzeczywistości.

Przemoc, kłótnie i wybuchy gniewu często są powierzchownymi symptomami głębokich, niewidocznych ran. Identifikacja tej roli w rodzinie uzależnionej i wsparcie buntownika, może przynieść duże korzyści dla procesu leczenia. Wielu buntowników posiada nieocenioną siłę, która newralgiczna jest dla zmiany dynamiki rodziny i wspierania procesu leczenia.