Home » Untaian Nasihat Abdul Qadir Jailani (Untaian Nasihat, #3) by Shalih Ahmad asy-Syami
Untaian Nasihat Abdul Qadir Jailani (Untaian Nasihat, #3) Shalih Ahmad asy-Syami

Untaian Nasihat Abdul Qadir Jailani (Untaian Nasihat, #3)

Shalih Ahmad asy-Syami

Published June 2014
ISBN :
Paperback
215 pages
Enter the sum

 About the Book 

Perkataan para tokoh besar sebanding dengan satu perkataan Syekh Abdul Qadir.—Ibnu Taimiyah, Pemikir dan Ulama Besar IslamBeliau seorang alim, zuhud, ârif yang patut menjadi teladan. Beliaulah syaikhul Islam dan simbol para wali.—Adz-Dzahabi, UlamaMorePerkataan para tokoh besar sebanding dengan satu perkataan Syekh Abdul Qadir.—Ibnu Taimiyah, Pemikir dan Ulama Besar IslamBeliau seorang alim, zuhud, ârif yang patut menjadi teladan. Beliaulah syaikhul Islam dan simbol para wali.—Adz-Dzahabi, Ulama Sunni, Murid Ibnu TaimiyahBeliau sangat menguasai bidang hadis, fikih, nasihat dan berbagai ilmu hakikat. Beliau memiliki akhlak luhur. Aktif melakukan amar makruf nahi mungkar. Kesimpulannya, beliau salah satu pembesar para syekh. Semoga Allah mensucikan jiwanya.—Ibnu Katsir, Ulama Besar Mazhab Syafii, Pengarang Tafsir Ibnu KatsirWaktu berlalu cukup lama, namun belum ada orang alim atau pembawa perubahan yang pengaruhnya luar biasa seperti beliau.—Abul Hasan an-Nadwi, Ulama dan Pemikir Islam asal IndiaSyekh Abdul Qadir adalah ulama besar mazhab Syafii dan tokoh mazhab Hanbali di Baghdad. Waktunya dihabiskan hanya untuk ilmu. Tak terhitung banyaknya orang yang menjadi murid. Kumpulan para syekh dan ulama sepakat mengagungkan, memuliakan, dan menjadikan pendapat beliau sebagai referensi. Mereka berpatokan kepada beliau dalam penentuan hukum.—Imam Nawawi, Ulama Besar Mazhab Syafii, Pemikir Muslim di Bidang Fikih dan Hadis